81.978 kWp

Là tổng sản lượng điện của hệ thống năng lượng mặt trời áp mái lắp đặt tại trụ sở nhà điều hành Công ty Điện lực Vĩnh Long trong năm 2018, tương ứng số tiền điện tiết kiệm được 202 triệu đồng so với sử dụng điện lưới.

Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long) là đơn vị dẫn đầu trong lắp đặt và sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hệ thống đầu tiên được lắp đặt tại trụ sở nhà điều hành Công ty vào tháng 8/2017, công suất 60 kWp, chi phí đầu tư 3,2 tỷ đồng. Tháng 01/2018, đơn vị đã lắp đặt, đưa vào sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kho Công ty Điện lực Vĩnh Long (công suất 49 kWp, chi phí đầu tư 1,4 tỷ đồng) và tại Điện lực Thành phố Vĩnh Long (công suất 45 kWp, chi phí đầu tư 1,3 tỷ đồng).

Dự kiến theo kế hoạch năm 2019, Công ty Điện lực Vĩnh Long sẽ tiếp tục đầu tư lắp đặt thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Đội Quản lý VHLĐ Cao thế và 7 điện lực huyện/thị còn lại với tổng công suất là 275 kWp.

Thời gian qua, PC Vĩnh Long rất quan tâm đến công tác tuyên truyền việc sử dụng điện mặt trời trong cộng đồng bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong các lớp tập huấn tiết kiệm điện với các tổ chức, đoàn thể; tổ chức làm việc, gửi Thư ngỏ và giới thiệu danh sách các nhà cung cấp sản phẩm có năng lực đến 200 khách hàng tiềm năng để tuyên truyền vận động, tư vấn lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, tuyên truyền tại Phòng giao dịch khách hàng,... Bước đầu đã nhận được sự đồng thuận của khách hàng, tính đến tháng 01/2019, đã vận động được 17 khách hàng (9 doanh nghiệp, 1 cơ quan hành chính sự nghiệp và 7 hộ gia đình) lắp 17 dàn pin NLMT áp mái với tổng công suất lắp đặt là 465 kWp.

Theo kế hoạch trong năm 2019, Công ty Điện lực Vĩnh Long sẽ quảng bá, tuyên truyền khách hàng phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời đạt 3.300 kWp.