917MWp

Là tổng công suất của 42.694 hệ thống điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc, tính đến ngày 31/7/2020.

Ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Minh Phương.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới tính từ ngày 1/1 - 31/7/2020 là hơn 309 triệu kWh. Cũng trong khoảng thời gian này, EVN đã thanh toán cho khách hàng tổng số tiền trên 232 tỷ đồng.

EVN đã chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực công bố, công khai minh bạch việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà đưa lên website và các phương tiện thông tin khác của đơn vị để khách hàng sử dụng điện cũng như nhà đầu tư được biết.