94,49MWp

Là tổng công suất lắp đặt của 7.341 công trình điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 5/2020.

TP HCM sẽ đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà trong thời gian tới - Ảnh: Ng.Tuấn.

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) cho biết, bên cạnh những lợi ích về kinh tế, điện mặt trời mái nhà còn góp phần tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và giảm tác hại về biến đổi khí hậu. Thời gian qua, ngoài các hoạt động tuyên truyền và khuyến khích khách hàng sử dụng điện lắp đặt điện mặt trời, EVNHCMC đã triển khai nhiều hoạt động, nhằm thúc đẩy điện mặt trời mái nhà phát triển hơn nữa.

Cụ thể, Tổng công ty đã phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM, Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM triển khai các hoạt động tuyên truyền điện mặt trời trong các khu công nghiệp - khu chế xuất; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp điện mặt trời để triển khai các gói sản phẩm ưu đãi đến các doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện…

Nhằm thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp và các hộ dân phát triển điện mặt trời mái nhà, thời gian tới Tổng công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ khách hàng khai thác hiệu quả nguồn năng lượng này.