Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mức thu tiền sử dụng tài nguyên biển năm 2019

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên trên biển được chia làm nhiều nhóm - Ảnh: Ng.Tuấn.

Quyết định này quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển khi tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền giao khu vực biển nhất định trên các vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 và thay thế Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


  • 19/02/2019 09:13
  • Ngọc Tuấn