Bắc Ninh: Tiết kiệm hơn 134 tỷ đồng tiền điện năm 2017

Theo Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh), năm 2017, toàn tỉnh tiết kiệm được sản lượng điện 86,5 triệu kWh, đạt trên 108% kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Nhiều chương trình tiết kiệm điện đã được PC Bắc Ninh triển khai có hiệu quả cao

Sản lượng điện tiết kiệm trên có được là nhờ ngay từ đầu năm Công ty đã tích cực tuyên truyền và triển khai nhiều chương trình về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả đến cán bộ công nhân viên và các khách hàng sử dụng điện trong toàn tỉnh.

Công ty thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện hơn 38.500 lần trên hệ thống đài phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức triển khai chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du; tư vấn và hướng dẫn 3.388 khách hàng sử dụng tiết kiệm điện; kiểm tra khách hàng tiết kiệm điện trong giờ cao điểm 15.136 lần...

Với giá bán điện bình quân 1.553 đồng/kW, tổng sản lượng điện tiết kiệm được tương đương với tổng số tiền tiết kiệm được là hơn 134,33 tỷ đồng.


  • 23/01/2018 09:01
  • Thành Trung