Bến Tre phát triển điện mặt trời áp mái

Bên cạnh việc tiên phong lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái (ĐMTAM) tại các đơn vị trực thuộc, Công ty Điện lực Bến Tre (PC Bến Tre) còn phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh phổ biến những quy định, chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương về khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời; tư vấn lắp đặt ĐMTAM cho khách hàng.

Tính đến tháng 7/2019, PC Bến Tre đã đưa vào sử dụng hệ thống ĐMTAM tại 5 Điện lực trực thuộc và trạm 110 kV với tổng công suất lắp đặt 180,6 kWp.

Các Điện lực trực thuộc Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền tại phòng giao dịch khách hàng, thông tin về lợi ích và hiệu quả việc lắp đặt điện mặt trời, cử cán bộ hỗ trợ tư vấn khi khách hàng có yêu cầu. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư và công tơ để lắp đặt miễn phí công tơ đo đếm hai chiều, ký kết hợp đồng mua điện dư từ hệ thống ĐMTAM của hộ dân/doanh nghiệp phát lên lưới điện; thanh toán tiền hàng tháng theo giá quy định...

Ngoài ra, Công ty cũng tăng cường quảng bá trên các phương tiện truyền thông công cộng về việc khuyến khích lắp đặt điện ĐMTAM; quy trình đăng ký, tiếp nhận hồ sơ đề nghị lắp đặt ĐMTAM; quy trình thủ tục nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện ĐMTAM trên địa bàn tỉnh Bến Tre… Nhờ đó, số lượng khách hàng lắp đặt hệ thống điện ĐMTAM tại Bến Tre đã tăng nhanh.

Hiện đã có 210 khách hàng lắp đặt hệ thống ĐMTAM trên địa bàn tỉnh với tổng công suất 3.394,82 kWp. 


  • 15/08/2019 01:52
  • Nguồn: nangluongsachvietnam.vn