Bình Phước: 9 tháng, tiết kiệm hơn 29 triệu kWh điện

Tính đến đầu tháng 9/2019, tổng sản lượng điện tiết kiệm lũy kế trong toàn tỉnh Bình Phước là 29.105.253 kWh, đạt 2% tổng sản lượng điện thương phẩm. Công ty Điện lực Bình Phước phấn đấu trong năm 2019 thực hiện tiết kiệm trên 40 triệu kWh điện.

9 tháng năm 2019, Công ty Điện lực Bình Phước đã tích cực tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả thông qua các chương trình: “Gia đình tiết kiệm điện”, “Tiết kiệm điện học đường”, “Tuyên truyền dán nhãn năng lượng”, triển khai sâu rộng tại các huyện, thị xã, thành phố với nhiều dự án cụ thể để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng phổ biến thiết bị tiết kiệm điện...

Đồng thời, Công ty phối hợp Sở Công Thương, Tỉnh đoàn tổ chức thành công lễ phát động Giờ trái đất năm 2019, sản lượng điện tiết kiệm được trong 60 phút hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất là 15.200 kWh. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn phát triển điện mặt trời trên mái nhà, nâng cao nhận thức sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong cộng đồng. 


  • 01/10/2019 08:08
  • Nguồn: Báo Bình Phước