Bình Phước: Năm 2030 sẽ có 4.755 MWp điện mặt trời

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Phước - ông Nguyễn Anh Hoàng cho biết, với tiềm năng sẵn có, Bình Phước đang tập trung phát triển nguồn điện mặt trời.

Bình Phước có tiềm năng lớn cho việc phát triển điện mặt trời - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo kế hoạch phát triển điện mặt trời của tỉnh, đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Bình Phước dự kiến sẽ có tổng công suất 4.775 MWp điện mặt trời. Tổng diện tích đất quy hoạch cho phát triển điện mặt trời là 5.000 ha, thuộc huyện Lộc Ninh.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Bình Phước, qua khảo sát cho thấy Bình Phước có tiềm năng rất lớn cho việc sản xuất điện mặt trời bởi khu vực quy hoạch các dự án điện mặt trời tại huyện Lộc Ninh có cường độ bức xạ cao so với các địa phương khác. Bên cạnh đó, đất quy hoạch phát triển điện mặt trời có địa hình bằng phẳng, hệ thống giao thông, công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi.

Tính đến nay, tổng số dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư là 6 dự án, với công suất 800 MWp. Tổng số dự án đã được xem xét, chấp thuận và đang được Bộ Công Thương thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm 30 dự án, với tổng công suất 2.255 MWp; 5 dự án với công suất 375 MWp đang hoàn thành hồ sơ bổ sung quy hoạch và trình thẩm định ở cấp tỉnh.

 


  • 10/12/2018 10:26
  • Ngọc Tuấn