Bình Phước bổ sung quy hoạch 6 dự án điện mặt trời

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - Nguyễn Văn Trăm cho biết, Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung quy hoạch 6 dự án đầu tư điện năng lượng mặt trời, với công suất 850 MWp.

Bình Phước được đánh già là nơi có tiềm năng lớn phát triển điện mặt trời - Ảnh: Ng.Tuấn.

Cụ thể, theo kế hoạch phát triển điện mặt trời của Bình Phước, đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh quy hoạch 4.775 MWp, trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2020 là 2.791 MWp. Để tạo ra công suất điện như quy hoạch nêu trên, tổng diện tích sử dụng đất lên đến 5.000-6.000 ha, tập trung phần lớn tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Phước - ông Nguyễn Anh Hoàng, hiện tất cả các dự án điện mặt trời được chấp thuận đầu tư đều đang triển khai và dự kiến đến tháng 6/2019, khoảng 600 MWp điện mặt trời trên địa bàn tỉnh sẽ đưa vào vận hành đấu nối vào hệ thống điện lưới quốc gia và bán điện thương mại.

Các chuyên gia đánh giá Bình Phước là một trong 3 tỉnh có mức độ bức xạ nhiệt cao nhất của cả nước và có tiềm năng lớn trong phát triển điện năng lượng mặt trời, cao điểm là địa bàn huyện biên giới Lộc Ninh.


  • 19/12/2018 11:10
  • Ngọc Tuấn