Bình Thuận có khu liên hợp xử lý chất thải đầu tiên

Khu liên hợp xử lý chất thải này có diện tích gần 30 ha và là khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) phát sinh trên địa bàn thị xã La Gi và các vùng lân cận, vừa được tỉnh khánh thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động.

Mỗi ngày khu liên hợp này có khả năng xử lý khoảng 200 tấn rác sinh hoạt và 255 tấn rác công nghiệp. Với công nghệ tiên tiến từ dây chuyền nhập khẩu, rác sinh hoạt, công nghiệp sẽ được phân loại và chất hữu cơ được tái chế để làm phân bón sinh học phục vụ nông nghiệp. 

Dự kiến, sau khi hoàn thành giai đoạn 2, khu liên hợp còn tái chế một số sản phẩm như nhựa, nylon, cao su và sản xuất gạch block thân thiện với môi trường. Khí thải và nước thải của khu liên hợp được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Được biết, theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030, toàn tỉnh có 4 khu xử lý chất thải cấp tỉnh, 12 khu xử lý rác thải cấp huyện và 2 khu xử lý chất thải đặc thù với tổng công suất hơn 5.400 tấn/ngày.

 


  • 22/12/2017 02:31
  • Ngọc Tuấn