Bồ Đào Nha: Điện tiêu thụ tháng 3/2018 hoàn toàn từ năng lượng tái tạo

Theo báo cáo của Hiệp hội Năng lượng tái tạo Bồ Đào Nha (APREN) và Hiệp hội Hệ thống Trái đất bền vững (ZERO), trong tháng 3/2018, lượng điện tiêu thụ của Bồ Đào Nha hoàn toàn từ năng lượng tái tạo. Năng lượng sạch hàng tháng của quốc gia này đã đạt và vượt nhu cầu tiêu thụ. Đây không phải là lần đầu Bồ Đào Nha đạt được kết quả này, mà những tháng gần đây, ngành năng lượng Bồ Đào Nha liên tục đạt được thành tích nói trên.

Năng lượng sạch sản xuất hàng tháng của Bồ Đào Nha đã đạt và vượt nhu cầu tiêu thụ. Nguồn ảnh: Inhabitat.com.

Theo hãng tin Anh Reuters, APREN đã trích dẫn dữ liệu của nhà điều hành lưới điện REN cho hay, tháng 3/2018, mức tiêu thụ điện của Bồ Đào Nha là 4.647 GWh, trong khi quốc gia này đã tạo được 4.812 GWh sản lượng điện tái tạo, chiếm 103,6% lượng điện tiêu thụ.

Gió và thủy điện chiếm lần lượt là 42% và 55% lượng điện tiêu thụ hàng tháng của Bồ Đào Nha. Việc sử dụng năng lượng tái tạo của Bồ Đào Nha cho phép quốc gia này giảm được 1,8 triệu tấn khí thải carbon dioxide (CO2). 

Cũng theo báo cáo của APREN và ZERO: "… Dự kiến ​​đến năm 2040, việc sản xuất điện tái tạo của Bồ Đào Nha có thể đảm bảo một cách hiệu quả về chi phí, tổng lượng tiêu thụ điện hàng năm của cả nước. Tuy nhiên, việc sử dụng các nhà máy điện khí tự nhiên vẫn còn tồn tại và được kết hợp với các hệ thống năng lượng tái tạo, cung cấp đủ năng lượng tiệu thụ, dự trữ và xuất khấu. Xa hơn, Bồ Đào Nha đang nhắm tới mục tiêu trở thành quốc gia có lượng phát thải khí CO2 “vô tính”, tức thấp nhất vào năm 2050”.

Hãng tin IFLScience cho biết, mục tiêu này của Bồ Đào Nha có thể dễ dàng đạt được bởi dân số Bồ Đào Nha chỉ có khoảng 10,5 triệu người.


  • 22/05/2018 04:45
  • Khắc Nam (Theo Inhabitat.com- 5/2018)