Bồi huấn, cấp chứng nhận vận hành chức danh trưởng ca Nhà máy Điện mặt trời Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Thuận đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 mở lớp bồi huấn, sát hạch kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành chức danh Trưởng ca Nhà máy Điện mặt trời Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân giai đoạn 1 cho 04 cán bộ công nhân viên.

Trong thời gian bồi huấn, các học viên được phổ biến các kiến thức về các Thông tư Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia (TT40), Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia (TT44), Quy định quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia (TT28), Quy định hệ thống điện phân phối (TT39), Quy trình vận hành của Nhà máy Điện mặt trời Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân giai đoạn 1 và các quy trình liên quan khác trong lĩnh vực điều độ hệ thống điện.

Ngoài ra, học viên còn được truyền đạt các kiến thức về cách xử lý các tình huống sự cố có thể xảy ra tại nhà máy; nội dung lập biên bản báo cáo sự cố và thực hành viết phiếu thao tác, phiếu công tác tại chỗ...

Sau thời gian tập huấn, các học viên thi sát hạch dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến và vấn đáp, xử lý tình huống theo “Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia”. Những học viên đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận vận hành theo đúng quy định.