Cà Mau xử phạt về môi trường hơn 4 tỷ đồng

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Cà Mau (khóa XIV) về bảo vệ môi trường (BVMT), thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng (BĐKH-NBD) đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Hội nghị do Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức vào sáng 8/1.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy (khóa XIV), Tỉnh ủy, UBND và các sở ngành, địa phương đã cơ bản thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài việc triển khai, quán triệt đến cơ sở để thực hiện, các công việc liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu còn được ngành, địa phương lồng ghép vào các chương trình khác. Qua đó tạo hiệu ứng tích cực, giảm tác động từ ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Theo thống kê, toàn tỉnh Cà Mau có 6.849 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, trong đó tập trung phần lớn ở 2 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp. Tình trạng gây ô nhiễm vẫn đang xảy ra ở khu công nghiệp Hòa Trung và cụm công nghiệp Sông Đốc, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nước mặt và không khí.

Từ năm 2015 đến hết 2017, tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 300 cơ sở, có 75 cơ sở bị xử phạt hành chính với số tiền trên 2,6 tỷ đồng; cảnh sát môi trường đã kiểm tra, phát hiện 374 vụ, xử phạt hành chính 184 vụ hơn 1,8 tỷ đồng; UBND các huyện, thành phố cũng đã xử phạt hành chính 136 cơ sở.

Trên cơ sở các chiến lược, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND tỉnh đã cụ thể hóa tình hình của tỉnh, đã có 39 dự án ưu tiên cấp thiết với tổng dự toán kinh phí hơn 5.700 tỷ đồng. Thời gian qua, tỉnh đã chủ động triển khai đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu như: Kè chống sạt lở đê biển Tây; kè hộ đê biển Tây; khẩn cấp xây dựng kè hộ đê khu vực ấp Lưu Hoa Thanh và khu vực Bắc cống Hương Mai; kè ngầm tạo bãi chống xoáy lở biển… với tổng kinh phí đầu tư trên 162 tỷ đồng.


  • 10/01/2018 09:07
  • Ngọc Tuấn