Chia sẻ cơ hội trong lĩnh vực quản lý năng lượng

“Tuần lễ hiệu quả năng lượng Việt Nam 2017” do Mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam (EEN Vietnam) phối hợp cùng Khoa Quản lý năng lượng - Trường Đại học Điện lực tổ chức sẽ mở đầu vào ngày 24/11/2017 tại Hà Nội.

Tuần lễ gồm các hoạt động: Chia sẻ cơ hội và thách thức về việc làm trong lĩnh vực Quản lý vận hành hiệu quả năng lượng; giải đáp và trao đổi về chương trình cơ hội thực tập kỹ sư năng lượng dành cho sinh viên; chia sẻ một số dự án, chương trình hiệu quả năng lượng đang triển khai tại Việt Nam từ các tổ chức trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, "Tuần lễ hiệu quả năng lượng Việt Nam 2017" cũng chính thức phát động chương trình thực tập sinh Kỹ sư năng lượng – Future Engineers lần đầu tiên tại Việt Nam, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trẻ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, cũng như tạo cơ hội kết hợp giữa doanh nghiệp và các kỹ sư tương lai.