Chiến lược năng lượng mới của Scotland

Vừa qua, Scotland đã công bố chiến lược năng lượng mới tầm nhìn đến năm 2050, với xu hướng chuyển đổi năng lượng "cổ điển", xuất khẩu năng lượng tái tạo...

6 ưu tiên trong chiến lược năng lượng mới của Scotland đến năm 2050 đều nhằm một mục tiêu là đa dạng các ngành năng lượng hiện hữu, chuyển đổi năng lượng "cổ điển" như phát triển năng lượng tái tạo và các giải pháp có độ phát thải khí carbon thấp, gia tăng hiệu suất sử dụng năng lượng và củng cố an ninh cho hệ thống năng lượng..., hỗ trợ ngành dầu khí để tối đa hóa việc thu hồi nguồn tài nguyên này, nhằm nhanh chóng kết thúc các dự án sắp hết hạn, từ đó thu hồi địa điểm để dùng vào việc lưu trữ khí CO2.

Lộ trình năng lượng của Scotland đưa ra hai mục tiêu mới vào năm 2030: Thứ nhất, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 50% trong tổng mức tiêu thụ năng lượng quốc gia (bao gồm cả việc dùng năng lượng tái tạo để sản xuất nhiệt và vận tải, chứ không chỉ gói gọn trong ngành điện như trước đây). Thứ hai là giảm 30% cường độ tiêu thụ năng lượng cho nền kinh tế Scotland.

Scotland dựa chủ yếu vào điện gió, mục tiêu sắp tới của nước này là thay thế các turbine thế hệ cũ bằng các turbine mạnh hơn với hiệu suất cao hơn.

Trong lộ trình năng lượng mới, Scotland xem xét xuất khẩu một nửa sản lượng điện tái tạo cho nước Anh.

Chính phủ Scotland cam kết đầu tư 80 triệu bảng (khoảng 90 triệu euro) vào năng lượng mới để phát triển hệ thống năng lượng phát thải ít carbon.

Trong chiến lược năng lượng mới của mình, Chính phủ Scotland đưa ra hai kịch bản phát triển từ nay đến năm 2050:

"Tương lai điện": Theo kịch bản này, điện sẽ cung cấp gần một nửa mức tiêu thụ năng lượng của cả nước Scotland vào năm 2050 (so với 21% vào năm 2015), với toàn bộ xe ôtô chạy bằng điện.

"Tương lai hydro": Khí hydro sẽ thay thế hoàn toàn khí tự nhiên trong mọi ứng dụng. Để làm được điều này, Scotland sẽ phát triển mạnh các nhà máy tách hydro từ nước.

Chính phủ Scotland chỉ rõ rằng, hệ thống năng lượng của nước này vào năm 2050 “có thể sẽ chỉ còn hai kịch bản này”. Điều này đòi hỏi các lĩnh vực liên quan phải có những thay đổi triệt để, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng sạc pin cho xe điện.


  • 13/01/2018 04:57
  • Duy Hiếu