Chính thức áp dụng định mức tiêu hao năng lượng cho các sản phẩm giấy

Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy theo Thông tư số 24/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực từ ngày 10/1/2018.

Các cơ sở sản xuất sản phẩm giấy phải áp dụng định mức tiêu hao năng lượng từ ngày 10/1/2018 - Ảnh: Thành Trung.

Thông tư này quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đối với các sản phẩm sau: Giấy bao bì: được sản xuất từ nguyên liệu là giấy tái chế; Giấy Tissue (Giấy vệ sinh các loại): được sản xuất từ nguyên liệu là bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế; Giấy in, giấy viết và giấy phôtôcopy: được sản xuất từ nguyên liệu bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế không khử mực hoặc sản xuất theo quy trình tích hợp từ nguyên liệu gỗ.

Các cơ sở sản xuất sản phẩm giấy và các tổ chức, cá nhân có liên quan là những đơn vị phải áp dụng thông tư này.

Thông tư cũng quy định rõ định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025, và yêu cầu các cơ sở sản xuất sản phẩm giấy phải đảm bảo suất tiêu hao năng lượng không vượt quá định mức tiêu hao năng lượng theo quy định của Thông tư.