Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả TP Hà Nội năm 2014

Với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn TP Hà Nội nhằm đạt được mức tiết kiệm từ 3 – 4%, UBND TP Hà Nội đã ban hành danh mục các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả TP Hà Nội năm 2014.

Danh mục các nhiệm vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 25/2/2014 của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Hà Nội năm 2014.

STT

Danh mục đề xuất

Nội dung

Chỉ tiêu kế hoạch

Đơn vị thực hiện

Kinh phí thực hiện (Triệu đồng)

 

Thành phố

Trung ương

I

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

3.150

800

1

Tuyên truyền về sử dụng năng lượng TK&HQ

- Tuyên truyền về TKNL trên Đài phát thành và truyền hình Hà Nội, báo, khu tập trung đông dân cư, trường học, tòa nhà trụ sở…

- Tuyên truyền chiến dịch Giờ trái đất 2014

- 50 chuyên mục TKNL phát trên Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội

- 20.000 poster tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng

- 1 clip phát tại 2 khu tập trung đông dân cư.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan truyền thông; Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Các trường học, tòa nhà trụ sở; UBND 29 quận/huyện, thị xã.

 

750

 

2

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hồ sơ dự thi các cuộc thi do Bộ Công Thương tổ chức

- Hỗ trợ xây dựng hồ sơ dự thi cho các cơ sở sử dụng năng lượng Hà Nội tham gia cuộc thi “Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà” và “Tòa nhà hiệu quả năng lượng” năm 2014.

- Tổ chức đoàn công tác

- Phổ biến các mô hình TKNL điển hình.

- 15 hồ sơ dự thi

- 1 đoàn công tác học tập phương pháp luận xây dựng hồ sơ dự thi tại TP HCM

- 1 clip về các mô hình TKNL điển hình để phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan truyền thông; Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; cơ sở sử dụng năng lượng Hà Nội

280

250

3

Triển khai phong trào Hộ gia đình sử dụng năng lượng TK&HQ

- Phổ biến kỹ năng tiết kiệm năng lượng, thiết bị gia dụng dán nhãn năng lượng

- Nâng cao năng lực cho các tuyên truyền viên.

- Tuyên truyền trên báo chí

- 25.000 cuốn cẩm nang về kỹ năng tiết kiệm năng lượng, thiết bị gia dụng dán nhãn năng lượng.

- Tổ chức 4 Hội nghị cho các tuyên truyền viên.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội; UBND 29 quận/huyện, thị xã.

400

250

4

Tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế năng lượng hiệu quả môi trường Hà Nội (ENTECH HANOI 2014)

- Tổ chức Hội chợ trưng bày các sản phẩm, công nghệ TKNL, bảo vệ môi trường.

- Tổ chức các sự kiện bên lề Hội chợ.

- Trên 150 gian hàng trưng bày các sản phẩm, công nghệ TKNL, công nghệ “xanh” trong và ngoài nước.

- Tổ chức cuộc thi “Sản phẩm, công nghệ Xanh”.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị tư vấn; Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Hội KHCN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam; Cơ quan truyền thông; Doanh nghiệp

1.600

300

5

Hoạt động Ban chủ nhiệm chương trình năm 2014

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch

- Hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng trên địa bàn Thành phố thực hiện TKNL.

- Tổ chức 3 đoàn công tác tham dự hội nghị, hội chợ và học tập kinh nghiệm.

- Hội nghị Ban chủ nhiệm Chương trình

- Hướng dẫn, giám sát 40 doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng trên địa bàn TP thực hiện TKNL

- 1 đoàn đi TP HCM tham dự hội nghị, hội chợ về

TKNL

- 1 đoàn đi tham dự hội nghị giữa các Trung tâm TKNL toàn quốc lần thứ VII tại Tiền Giang

- 1 đoàn đi học tập kinh nghiệm triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

- 1 hội nghị Ban chủ nhiệm Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Thành biên Ban chủ nhiệm và Tổ công tác giúp việc Ban chủ nhiệm Chương trình; Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

120

 

II

Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp

1.100

 

6

Thúc đẩy việc sử dụng trang thiết bị TKNL, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

- Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội.

- Kiểm toán năng lượng

- Điều tra khảo sát 20 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP Hà Nội

- Kiểm toán năng lượng tại 5 đơn vị

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

300

 

7

Phát triển trang thiết bị hiệu suất cao thông qua hỗ trợ kiểm toán năng lượng và xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại doanh nghiệp thuộc nhóm ngành đồ uống – nước giải khát

- Điều tra khảo sát các doanh nghiệp thuộc ngành đồ uống – nước giải khát.

- Kiểm toán năng lượng

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng cho nhóm ngành đồ uống – nước giải khát.

- Điều tra khảo sát 10 doanh nghiệp

- Kiểm toán năng lượng 4 đơn vị

- Xây dựng 1 mô hình quản lý năng lượng

- Tổng hợp, phổ biến dữ liệu về công nghệ, giải pháp TKNL cho nhóm ngành đồ uống – nước giải khát.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Các doanh nghiệp thuộc ngành đồ uống – nước giải khát

400

 

8

Hỗ trợ doanh nghiệp từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp thông qua kiểm toán năng lượng tại cơ sở tiêu thụ năng lượng trên địa bàn huyện Gia Lâm

- Điều tra khảo sát của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm

- Kiểm toán năng lượng

- Tổ chức hội nghị phổ biến

- Điều tra khảo sát 20 doanh nghiệp

- Kiểm toán năng lượng 6 đơn vị

- 1 hội nghị tuyên truyền các giải pháp TKNL điển hình cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Các doanh nghiệp trên đại bàn huyện Gia Lâm

400

 

III

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà

1.000

 

9

Xây dựng thí điểm suất tiêu hao năng lượng cho tòa nhà tiêu thụ nhiều năng lượng trên địa bàn TP Hà Nội

- Điều tra khảo sát các tòa nhà

- Kiểm toán năng lượng

- Xây dựng suất tiêu hao năng lượng cho tòa nhà

- Điều tra khảo sát 50 tòa nhà

- Kiểm toán năng lượng 6 tòa nhà

- Số liệu về suất tiêu hao năng lượng cho tòa nhà

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Các tòa nhà

 

600

 

10

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà trên địa bàn TP Hà Nội

- Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các tòa nhà

- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền

- Kiểm toán năng lượng 5 tòa nhà

- 1 mô hình quản lý năng lượng

- 1 hội nghị tuyên truyền

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; các tòa nhà

 

400

 

IV

Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải

250

 

11

Thúc đẩy ứng dụng, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật tiêu thụ năng lượng trong quá trình vận hành phương tiện giao thông vận tải công cộng

- Kiểm toán năng lượng tuyến xe bus công cộng

- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình vận hành phương tiện giao thông vận tải công cộng.

- Kiểm toán năng lượng 2 tuyến xe bus

- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình vận hành phương tiện giao thông vận tải công cộng tại 2 tuyến

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị hoạt động trong ngành giao thông vận tải công cộng

 

250

 

 


  • 04/03/2014 11:26
  • Như Quỳnh
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét