Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, thay thế Quyết định 11/2017 đã hết hiệu lực từ 30/6/2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020.

Theo Quyết định này, giá mua điện dự án điện mặt trời mặt đất là 7,09 UScent/kWh (tương đương 1.644 VNĐ/kWh). Giá mua điện mặt trời nổi là 7,69 UScent/kWh (tương đương 1.783 VNĐ), điện mặt trời mái nhà là 8,38 UScent/kWh (tương đương 1.943 VNĐ). Tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10/3/2020. Các mức giá này chưa gồm thuế VAT, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá VNĐ/USD và áp dụng trong 20 năm từ ngày dự án vận hành thương mại.

Đối với các dự án điện mặt trời nối lưới, các dự án có quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án, hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ 1/7/2019 đến hết 31/12/2020 thì dự án, hoặc một phần dự án được áp dụng biểu giá mới theo Quyết định này.

Riêng với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch và có ngày vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng, tương đương 9,35 UScent/kWh.

Chi tiết Quyết định 13/2020/QĐ-TTg xem file đính kèm

 

Quyetdinh13TTg2020.pdf