Công ty Điện lực Lạng Sơn: Đa dạng các hoạt động tiết kiệm điện

Các biện pháp tuyên truyền tiết kiệm điện hiệu quả của Công ty Điện lực Lạng Sơn trong những năm qua đã tác động tích cực đến nhận thức của mỗi hộ gia đình, mỗi doanh nghiệp trên địa bàn trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Qua đó, sản lượng điện tiết kiệm ngày càng tăng, trong 9 tháng năm 2018, sản lượng điện tiết kiệm đạt gần 8,1 triệu kWh, tăng hơn 300 nghìn kWh so với cùng kỳ năm 2017.

Ông Đinh Ngọc Điển, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty cho biết: Việc tiết kiệm điện luôn được công ty chú trọng. Để tiết kiệm điện hiệu quả, tạo phong trào sâu rộng trong nhân dân, hằng năm, Công ty phối hợp với các cơ quan như: Tỉnh đoàn, Sở Công Thương, phòng giáo dục và đào tạo, mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố… tổ chức các hoạt động mít tinh, diễu hành tuyên truyền: Chiến dịch “Giờ trái đất”; trường học chung tay tiết kiệm điện; gia đình, khối phố tiết kiệm điện…

Nhân viên Điện lực Thành phố Lạng Sơn tuyên truyền tiết kiệm điện tại Phòng giao dịch.

Theo Công ty Điện lực Lạng Sơn, một trong những biện pháp tuyên truyền tiết kiệm điện hiệu quả là phát động chương trình gia đình tiết kiệm điện. Năm 2018, chương trình được tổ chức trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, do Điện lực thành phố tổ chức.

Ông Trần Xuân Quảng, Giám đốc Điện lực thành phố cho biết: So với những năm trước đây, chương trình năm 2018 không chỉ phát động gia đình tiết kiệm điện, mà còn phát động khối phố tiết kiệm điện (khối phố nào có nhiều gia đình tiết kiệm nhất sẽ đạt giải khối phố tiết kiệm điện). Qua đó, tạo phong trào thi đua tiết kiệm điện giữa các khối phố.

Để chương trình đạt hiệu quả và có sức lan tỏa rộng rãi, đơn vị đã phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, UBND các phường và khối phố trên địa bàn phát 10.000 tờ rơi tại phòng giao dịch khách hàng, các điểm thu tiền điện của các ngân hàng, các khu vực đông dân cư; nhắn gần 26.000 tin nhắn cho khách hàng về chương trình gia đình, khối phố tiết kiệm điện… Qua đó thu hút trên 5.000 khách hàng tham gia.

Một trong những hoạt động tiết kiệm điện có hiệu quả nữa là chương trình trường học tiết kiệm điện. Theo đó, hằng năm, Công ty phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố tổ chức ngoại khóa tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện trong các trường tiểu học, THCS.


  • 09/10/2018 04:22
  • Nguồn: baolangson.vn