Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng tổng kết phong trào gia đình tiết kiệm điện 2018

Sáng 21/12, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tổ chức tổng kết phong trào gia đình tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố năm 2018 và triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2019.

Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện đã tạo sự cộng hưởng lan tỏa trong cộng đồng, được duy trì thực hiện trong nhiều năm qua tại Hải Phòng.

Năm 2018 có 33.000 gia đình đăng ký tham gia chương trình, trong đó có 31.100 gia đình đạt tiêu chí điện năng tiêu thụ 3 tháng 6, 7, 8 năm 2018 giảm từ 10% so với 3 tháng cùng kỳ năm 2017, đạt tỉ lệ hơn 94%. Trên cơ sở đó, lựa chọn được 70 hộ gia đình đạt giải gia đình tiết kiệm cấp thành phố. Kết quả tổng sản lượng điện các hộ tiết kiệm được năm 2018 là hơn 6,1 triệu kWh, tương đương với số tiền tiết kiệm được khoảng 11,4 tỷ đồng.

70 hộ gia đình đạt giải gia đình tiết kiệm cấp thành phố đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Bà Nguyễn Thị Lam Giang, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (giữa) trao quà tặng cho những hộ gia đình đạt giải.

Năm 2019, thành phố tiếp tục triển khai chương trình gia đình tiết kiệm điện. Các hộ gia đình được xét chọn hộ gia đình tiết kiệm điện khi có đăng ký hợp lệ, điện năng tiêu thụ trong 3 tháng 6,7,8 năm 2019 tiết kiệm từ 10% lượng điện năng tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm 2018 và đang sử dụng ít nhất 1 trong 3 loại sản phẩm tiết kiệm năng lượng như: Thiết bị chiếu sáng trong các phòng phải là các loại bóng đèn tiết kiệm điện; điều hòa có sử dụng công nghệ inverter; sử dụng bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời...

 


  • 24/12/2018 04:15
  • Nguồn: anhp.vn