Công ty Thủy điện Ialy: Hưởng ứng 'Tháng hành động vì môi trường'

Hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường″ diễn ra từ ngày 26/5 đến 31/7/2018, Công ty Thủy điện Ialy đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công ty đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới; phổ biến, giới thiệu các mô hình, cách thức bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng tự khởi xướng; lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường trong phạm vi Công ty được giao quản lý.

Đồng thời, tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2018 "Chung tay giải quyết chất thải nhựa và nilon", "Cùng chung tay giữ màu xanh của biển" ở trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát việc thu gom chất thải, rác thải phát sinh vận chuyển vào kho chứa tạm thời chất thải nguy hại, phân loại chất thải nguy hại theo đúng quy định; tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước..., khuyến khích mọi thành viên gia đình CBCNV Công ty giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng túi nilon và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng.