Đà Nẵng công bố bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời

Bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng đã được Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (Sở KHCN TP Đà Nẵng) công bố ngày 18/6, nhằm phục vụ các chuyên gia, nhà quản lý, người dân có nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng tái tạo này.

Bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời thành phố Đà Nẵng được đăng tải trên trang web decc.com.vn.

Bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng là kết quả triển khai Dự án phát triển năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ từ tháng 7/2017. Sau khi tiếp nhận dự án, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định giao Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng triển khai thực hiện.

Sau thời gian thực hiện, đến nay, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng ngoài việc công bố kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng, đã hoàn thành hợp phần 1 của dự án gồm: Hỗ trợ xây dựng thể chế nhằm phát triển các khung chính sách và quy định về năng lượng mặt trời; thúc đẩy các dịch vụ năng lượng mặt trời tới người sử dụng cuối cùng và khuyến khích nghiên cứu phát triển về năng lượng mặt trời.

Hiện bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng đã được đăng tải trên trang web decc.com.vn nhằm thông báo đến các chuyên gia, nhà quản lý, người dân có nhu cầu quan tâm đến đầu tư, ứng dụng hệ thống điện mặt trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhận được những thông tin bổ ích trước khi quyết định đầu tư, xây dựng.