Đà Nẵng lập Đề án phát triển điện mặt trời trên mái nhà

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương và kinh phí lập Đề án "Phát triển điện mặt trời trên mái nhà đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035".

Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà đã được nhiều hộ gia đình tại TP Đà Nẵng lắp đặt - Ảnh: Ng.Tuấn.

Mục tiêu của đề án là thu thập, đánh giá, xác định các khu vực có tiềm năng đầu tư xây dựng phát triển điện mặt trời trên mái nhà cũng như xác định quy mô và lộ trình phát triển nguồn năng lượng này của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

Bên cạnh đó, đề án còn nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà, nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả nguồn năng lượng này trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững.

Đề án có tổng kinh phí thực hiện khoảng 425 triệu đồng từ nguồn vốn quy hoạch thuộc vốn đầu tư công.


  • 23/08/2019 03:15
  • Ngọc Tuấn