Đà Nẵng sẽ có hệ thống quan trắc môi trường nước tự động

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc môi trường nước tự động tại Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Theo đó, hệ thống quan trắc môi trường nước tự động nhằm giám sát các chỉ số ô nhiễm môi trường, chất lượng nước thải sau khi xử lý, trước khi xả thải ra môi trường của hệ thống xử lý nước thải Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước.

Dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong năm 2017 – 2018 với tổng mức đầu tư trên 1,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Bên cạnh đó, TP. Đà Nẵng cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát ô nhiễm môi trường phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về môi trường, góp phần cung cấp dữ liệu nhanh và chính xác cho chuyên gia đầu ngành nghiên cứu và đánh giá để đưa ra các biện pháp khống chế ô nhiễm.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quà công việc và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành.


  • 25/07/2017 09:45
  • Ngọc Tuấn