Đại học Bách Khoa Đà Nẵng - ngôi trường 'xanh'

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng là trường đại học đầu tiên của khu vực miền Trung vừa đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời với tổng công suất 49,6 kWp.

Hệ thống điện mặt trời bao gồm 160 tấm pin năng lượng mặt trời IREX 310 Wp cùng các thiết bị đi kèm, được tính toán để chịu được những rủi ro từ thời tiết, lắp đặt trên tổng diện tích 331 m2. Dự kiến, hệ thống sẽ sản xuất được 75.025 kWh/năm (tương đương 208,4 kWh/ ngày), đáp ứng được khoảng 7,1% nhu cầu tiêu thụ điện của nhà trường.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng góp phần giảm thiểu khoảng 49,607 tấn CO2 mỗi năm thải ra môi trường. Ngoài ra, đây còn là mô hình năng lượng mặt trời trực quan về nghiên cứu, đào tạo dành cho sinh viên nhà trường.

 

 

 


  • 03/10/2017 04:14
  • Duy Hiếu