Đắk Lắk đầu tư 992 tỷ đồng thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, giai đoạn từ nay đến năm 2030 sẽ huy động, đầu tư 992 tỷ đồng để thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm tại các công sở, doanh nghiệp, hộ gia đình và nơi chiếu sáng công cộng.

Cụ thể, giai đoạn 2020 – 2025, huy động 685,7 tỷ đồng, giai đoạn 2025 – 2030 huy động 306,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, vốn của doanh nghiệp và hộ gia đình. Mục tiêu của chương trình là đến năm 2025, tiết kiệm 3 - 5% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh; giảm tổn thất trong phân phối, bán lẻ xuống dưới 6,5%; 70% doanh nghiệp trong khu công nghiệp và 50% doanh nghiệp trong cụm công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 60% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, doanh nghiệp tăng cường hợp tác, chia sẻ chính sách, nguồn lực về tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ chuyển đổi trang thiết bị, máy móc trong sản xuất công nghiệp để giảm mức tiêu hao năng lượng; xây dựng các mô hình chăn nuôi khép kín, theo tiêu chuẩn tiên tiến, công nghệ sạch, tiết kiệm nước; đồng thời, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho các phương tiện giao thông…

Link gốc


  • 09/06/2020 02:17
  • Nguồn: baodaklak.vn