Đắk Nông: Minh bạch thông tin đấu nối điện mặt trời mái nhà

Ngoài việc công khai các bước thực hiện công tác phát triển ĐMTMN, Công ty Điện lực Đắk Nông hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách đầu tư.

Thực hiện chủ trương khuyến khích Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) theo các Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, PC Đắk Nông tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi, vận động mọi tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà(ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh để bổ sung nguồn điện xanh, sạch cho hệ thống điện. Việc triển khai thực hiện đấu nối các dự án điện mặt trời tại Đắk Nông luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật và các văn bản liên quan về điều kiện để thỏa thuận đấu nối các dự án điện mặt trời.

Hỗ trợ khách hàng đăng ký đầu tư ĐMNMN

Ngoài việc công khai các bước thực hiện công tác phát triển ĐMTMN, Công ty Điện lực Đắk Nông hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách đầu tư. Nhờ đó tính đến ngày 30/6/2020, hơn 200 khách hàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN đã được PC Đắk Nông thỏa thuận đấu nối với tổng công suất hơn 112 MWp. Đã nghiệm thu, đóng điện 105 khách hàng, với tổng công suất lắp đặt 37,403MWp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sản lượng điện do các các hệ thống đã hòa lưới sản xuất gần 16 triệu kwh.

Công trình điện mặt trời tổng công suất hệ thống lắp đặt 995 kWp của Công ty TNHH Phú Mạnh

Nếu như thời điểm trước ngày 01/7/2019, PC Đắk Nông chỉ đấu nối, đưa vào vận hành và ghi nhận sản lượng cho 14 khách hàng, với tổng công suất 3,1 MWp do khách hàng còn bỡ ngỡ với loại hình mới này. Thì chỉ từ ngày 01/7/2019 đến 30/6/2020, Công ty đã đấu nối, đưa vào vận hành và ghi nhận sản lượng cho 91 khách hàng, với tổng công suất 34,3MWp.Hiện nay 95 khách hàngđã được thỏa thuận đấu nốivới tổng công suất 74,6 MWp đang tiến hành gấp rút xây dựng dự án để sớm hòa lưới điện,vượt trước thời điểm QĐ 13 quy định (30/12/2020). Với đà tăng trưởng về đầu tư ĐMTMN ở địa bàn tỉnh Đăk Nông, năm 2020 tỉnh Đăk Nông sẽ được cung cấp khoảng 70 triệu kwh điện từ loại hình này, tương ứng với 13% sản lượng điện tiêu thụ của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Tỉnh trong vài năm tới.

Tháo gỡ nút thắt “giải tỏa công suất”

Tại địa bàn huyện Cư Jut tập trung nhiều khách hàng đăng ký ĐMTMN, hiện có 175 khách hàng đăng ký với công suất 91,477 MWp dẫn đến tình trạng quá tải cơ sở hạ tầng lưới điện. Ngoài việc thực hiện công khai minh bạch, công bằng thì PC Đắk Nông đã đề xuất Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao khả năng của hạ tầng lưới điện: đầu tư vốn để nâng cấp đường dây, đưa vào vận hành song song các Máy biến áp để giải tỏa công suất ĐMTMN,... nhằm có thể giải quyết tối đa nhu cầu đầu tư ĐMTMN trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, để khuyến khích và tạo thuận lợi cho khách hàng lắp đặt ĐMTMN, ngoài các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của EVN và EVNCPC, PC Đắk Nông tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư ĐMTMN trên địa bàn; quá trình tiếp nhận và giải quyết công khai, minh bạch, bình đẳng để các tổ chức, cá nhân yên tâm đầu tư nhằm bổ sung nguồn điện xanh, sạch, góp phần thúc dẩy kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân của Tỉnh.

Link gốc


  • 24/07/2020 04:41
  • Nguồn: Môi trường & Đô thị