Đan Mạch tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng

Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trần Tuấn Anh, đại diện cho Chính phủ Việt Nam và bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, đại diện cho Chính phủ Vương quốc Đan Mạch vừa ký kết Hiệp định giữa hai Chính phủ về Hợp tác phát triển trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2017 – 2020 sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Chính phủ Đan Mạch tài trợ.

Hiệp định này đánh dấu bước phát triển toàn diện trong quan hệ hợp tác đối tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng, nhằm cụ thể hóa các nội dung đã thỏa thuận trong Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng lượng, Khí hậu và Tòa nhà Đan Mạch (nay đổi thành Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật và Khí hậu) về hợp tác trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp và năng lượng tái tạo được ký kết vào tháng 6/2015.

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch do Bộ Công Thương quản lý thực hiện với sự tham gia của Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Cục Điều tiết điện lực.

Chương trình sẽ được triển khai từ năm 2017 đến năm 2020 với tổng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 21,6 triệu Cuaron Đan Mạch (tương đương 3,15 triệu USD).

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là hỗ trợ triển khai ứng dụng rộng rãi các cơ hội chuyển đổi carbon thấp, tối ưu về chi phí trong hệ thống năng lượng Việt Nam.

Để triển khai các mục tiêu nêu trên, Chương trình được xây dựng với 03 hợp phần, gồm: Nâng cao năng lực về quy hoạch ngành năng lượng dài hạn, hợp tác với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Nâng cao năng lực tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, hợp tác với Cục Điều tiết điện lực; Phát triển carbon thấp trong ngành công nghiệp, hợp tác với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Cơ quan Năng lượng Đan Mạch thuộc Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật và Khí hậu Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch triển khai thực hiện Chương trình theo các nội dung đã thỏa thuận trong Hiệp định đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch.


  • 26/12/2017 02:20
  • Ngọc Tuấn