Đề án hỗ trợ nông dân sử dụng đèn Led chong hoa cúc tại Lâm Đồng

Với mục đích đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân, tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp, giảm khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường, ngày 12/6/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã tổ chức Hội nghị khảo sát và đánh giá mô hình sử dụng đèn Led chong hoa cúc tại Lâm Đồng theo mô hình Esco.

Hội nghị đã trình bày Đề án Hỗ trợ nông dân sử dụng đèn led chong hoa cúc tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và những nghiên cứu thực tế của Trung tâm nghiên cứu Khoai tây, rau và hoa; Trung tâm khuyến nông tỉnh Lâm Đồng.

Việc sử dụng đèn Led mang nhiều ưu điểm so với các loại đèn khác, đặc biệt ở khía cạnh tiết kiệm điện. Sử dụng đèn Led giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, giảm áp lực cho ngành Điện. Hơn nữa việc sử dụng đèn Led trên diện rộng còn có tác dụng quan trọng trong việc giảm ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Phước Đức, Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, việc hỗ trợ nông dân sử dụng đèn Led chong hoa cúc tại Lâm Đồng là rất cần thiết và cấp bách, là giải pháp tiết kiệm điện, mang lại lợi ích to lớn về kinh tế, xã hội và môi trường. Việc triển khai rộng đề án này sẽ nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện của các hộ sản xuất hoa cúc cắt cành nói riêng và người dân Lâm Đồng nói chung.

Đề án sẽ được triển khai trong quý 3 năm 2018.


  • 13/06/2018 04:41
  • Thiên Phương