Điện lực Đức Linh phát triển nhanh các công trình điện mặt trời

Điện lực Đức Linh (Công ty Điện lực Bình Thuận) quản lý hệ thống lưới điện trên hai huyện Đức Linh và Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Thuận. Đây là các huyện miền núi trình độ dân trí một số thôn, xã còn thấp, người dân còn khá dè dặt trong việc bỏ vốn đầu tư nguồn điện mặt trời. Qua công tác tuyên truyền của Điện lực Đức Linh, đến giữa năm 2019 người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đã bắt đầu thấy được lợi ích thiết thực của nguồn năng lượng mặt trời.

Tính đến nay trên địa bàn đã có 70 công trình điện mặt trời với công suất khoảng 1.900 kWp, trong đó, có 63 công trình hộ gia đình công suất lắp đặt 317kWp và 07 công trình do các doanh nghiệp lắp đặt với công suất 1.584 kWp.

Hầu hết các phụ tải lớn (nhà máy sản xuất, khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp) trên địa bàn hai huyện Đức Linh và Tánh Linh đều nằm ở cuối tuyến trung thế 22KV, do đó việc cung cấp điện từ trạm biến áp 110/22KV đến phụ tải là khá xa và gây sụt áp lớn. Việc các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp đầu tư nguồn năng lượng mặt trời để chủ động trong vấn đề cấp điện là rất hiệu quả. Bên cạnh đó, địa bàn hai huyện Đức Linh và Tánh Linh thuận lợi là có được diện tích mặt bằng xây dựng (mái nhà, mặt đất và mặt hồ) dồi dào.

Trong năm 2020, cùng với việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà có công suất từ 3-10kWp của các hộ dân, các công ty xí nghiệp cũng có kế hoạch đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời đăng ký hoà vào lưới điện khá lớn (gần 7.000kWp) để phục vụ cho việc sản xuất, đồng thời bán lại sản lượng điện dư cho ngành Điện.

Thời gian tới, Điện lực Đức Linh sẽ tiếp tục nỗ lực tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ cũng như đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện trong việc triển khai lắp đặt nguồn năng lượng mặt trời tại huyện nhà.

Link gốc


  • 05/06/2020 11:03
  • Nguồn: PC Bình Thuận