Điện lực Long Thành đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện

Theo Điện lực Long Thành (Công ty Điện lực Đồng Nai), trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện Long Thành đã tiết kiệm được 21,40 triệu kWh điện, đạt 2,9% tổng sản lượng điện thương phẩm.

Có được kết quả trên là do Điện lực Long Thành đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình tiết kiệm điện bằng nhiều giải pháp như: Điều chỉnh máy lạnh và quạt ở cấp độ hợp lý, sử dụng đèn compact và tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng…

Trong 6 tháng còn lại của năm 2018 và những năm tiếp theo, Điện lực Long Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện qua việc triển khai các mô hình Ấp Văn hóa tiết kiệm điện, Gia đình tiết kiệm điện; vận động khách hàng sản xuất, kinh doanh có kế hoạch, giải pháp tiết kiệm ít nhất 2,1% so với sản lượng điện sử dụng trong năm; tiết giảm 50% công suất sử dụng điện cho chiếu sáng công cộng và quảng cáo. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng, góp phần bảo vệ các nguồn năng lượng đang ngày càng cạn kiệt và bảo vệ môi trường sống trước sự biến đổi của khí hậu.


  • 08/07/2018 03:24
  • Nguồn: dnrtv.org.vn