Điện lực Thanh Khê ký kết hợp đồng mua bán điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà

Vừa qua, Điện lực Thanh Khê là đơn vị đầu tiên trong Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua bán điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà đối với 21 khách hàng đang lắp đặt công tơ đo đếm điện 2 chiều và đã có biên bản thỏa thuận tạm thời bán điện cho ngành Điện.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của khách hàng trên địa bàn do Điện lực Thanh Khê quản lý.

Thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương quy định về mẫu hợp đồng mua bán điện mặt trời áp mái và hướng dẫn số 1532/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Điện lực Thanh Khê đã làm việc với khách hàng đang sử dụng công tơ đo đếm 2 chiều để thương thảo, ký kết hợp đồng mua bán điện cho dự án điện mặt trời mái nhà cũng như các biên bản xác nhận chỉ số công tơ, sản lượng điện giao nhận đến thời điểm hiện tại làm cơ sở để Điện lực chuyển khoản thanh toán tiền điện mua từ hệ thống điện mặt trời cho khách hàng.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 5/2019 Điện lực sẽ tiến hành ghi và xác nhận chỉ số điện năng giao, nhận đối với các khách hàng có lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà vào ngày cố định trong tháng và thanh toán ngay tiền mua điện thông qua hình thức chuyển khoản.

Thống kê đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Điện lực Thanh Khê quản lý có 21 hệ thống điện mặt trời mái nhà đang vận hành với tổng công suất 136,31 kWp và sản lượng điện phát ngược bán cho ngành Điện từ đầu năm 2019 đến nay đạt 17.194 kWh.

Lợi ích của điện mặt trời trên mái nhà là khách hàng vừa tiết kiệm được chi phí tiền điện nhờ giảm mua điện lưới quốc gia, sản lượng điện không sử dụng hết còn có thể bán cho ngành Điện với giá cao, có thời gian hưởng lợi lâu dài sau khi thu hồi vốn, đồng thời có tác dụng chống nóng hiệu quả cho ngôi nhà và công trình xây dựng.