Điện lực thành phố Trà Vinh: Triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện

Ngoài các hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ), Điện lực thành phố Trà Vinh còn triển khai tiếp nhận các khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Trà Vinh có khoảng 213 khách hàng là cơ quan, đơn vị sử dụng điện được thụ hưởng từ ngân sách Nhà nước. Nhờ công tác vận động, tuyên truyền, hàng năm có khoảng 70% các cơ quan, đơn vị sử dụng đúng hạn mức phân bổ sản lượng điện năng tiêu thụ. 

Điện lực thành phố Trà Vinh đã hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và đăng ký phương án sử dụng điện theo Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 01/6/2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính; hỗ trợ xây dựng nội quy TKĐ, quy chế sử dụng điện để nâng cao vai trò trách nhiệm chung đối với việc thực hành TKĐ và chống lãng phí khi sử dụng điện.

Đơn vị đã tiếp nhận 04 trường hợp khách hàng lắp đặt các dự án điện mặt trời áp mái: Sở Công Thương (công suất 05 kWp), UBND thành phố Trà Vinh (công suất 54 kWp), Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Năm Thụy (công suất 75 kWp) và Công ty Điện lực Trà Vinh (công suất 94,6 kWp). Đối với dự án năng lượng mặt trời của Sở Công Thương và Công ty Điện lực Trà Vinh, Điện lực thành phố đã lắp công tơ 02 chiều để ghi lại sản lượng điện phát lên lưới. UBND thành phố Trà Vinh và Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Năm Thụy đang hoàn chỉnh hồ sơ để lắp đặt công tơ 02 chiều. Việc sử dụng năng lượng mặt trời áp mái giúp giảm tiền điện cho các nhà máy, xưởng sản xuất, các cơ quan; góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Khiêm, Giám đốc Điện lực thành phố Trà Vinh cho biết: Thời gian qua, Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh, lãnh đạo địa phương đã phối hợp, hỗ trợ Điện lực hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, hộ dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ý thức người dân đã ngày càng nâng cao thông qua các buổi tuyên truyền.