Điện mặt trời cho vùng sâu vùng xa Canada

Bộ Tài nguyên thiên nhiên Canada đang đầu tư khoảng 3,5 triệu đô la Canada (2,6 triệu đô la Mỹ) vào hai dự án nhằm cải cách việc cung cấp năng lượng cho các khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa gần như bị cô lập và giảm tiêu thụ nhiên liệu diesel ở các vùng lãnh thổ phía Tây Bắc.

Ảnh minh họa

Tại một trong hai dự án trị giá khoảng 3,3 triệu USD, một trạm năng lượng mặt trời công suất 1,25 MW sẽ được triển khai cùng với kho tích năng lượng 1,5 MWh để phục vụ 3 doanh nghiệp và 32 tòa nhà dân cư ở Inuvik và Iqaluit.

Bộ Tài nguyên thiên nhiên Canada cho biết thêm, trong những tháng mùa xuân và mùa hè, điện sẽ được cung cấp gần như hoàn toàn trên cơ sở năng lượng mặt trời. Theo báo cáo của Bộ, dự án này sẽ cải thiện độ tin cậy của việc cung cấp điện, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và hàng năm sản xuất 1,25 MW điện đáng tin cậy, giảm bớt mức tiêu thụ nhiên liệu diesel của địa phương 380.000 lít mỗi năm.

Khoản tài trợ được chính phủ Canada cung cấp thông qua Chương trình năng lượng sạch cho nông thôn và cộng đồng từ xa, là một phần của Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đầu tư 180 tỷ đô la của Canada. Chương trình hỗ trợ các dự án trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, gió, thủy điện, địa nhiệt và năng lượng sinh học nhằm mục đích giảm tiêu thụ nhiên liệu diesel.

Các phần lãnh thổ phía bắc của Canada có thể hấp dẫn về mặt thương mại cho các khoản đầu tư vào năng lượng mặt trời, do ở đó chi phí điện rất cao. Đồng thời, Nhà nước có những chương trình đặc biệt trong nước nhằm mục đích giảm mức tiêu thụ nhiên liệu diesel, theo đó các dự án được Nhà nước tài trợ toàn bộ hoặc một phần.


  • 10/04/2019 04:04
  • Nguồn: petrotimes.vn