Doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng

Đó là nhận định của ông Phạm Hoàng Hải Quân, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC HCMC) tại hội thảo tổng kết chương trình Thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VA) do Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp ECC HCMC tổ chức, ngày 9/6 tại TP.HCM.

Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được các doanh nghiệp triển khai - Ảnh: Mai Nhiệm.

Theo ông Phạm Hoàng Hải Quân, chương trình VA ngoài việc đạt được các mục tiêu về các giải pháp tiết kiệm năng lượng với các doanh nghiệp thực hiện thí điểm thì chương trình còn đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Nhiều hoạt động, giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được doanh nghiệp triển khai. Trong đó, doanh nghệp triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng nhất là Công ty Việt Nam Food với 5 giải pháp được áp dụng.

Sau 1 năm triển khai chương trình VA và thực hiện các giải pháp, 7 doanh nghiệp thực hiện thí điểm chương trình đã tiết kiệm được trên 1,267 triệu kWh điện năng, hơn 358.000 kg dầu FO, 1,440 tấn than cám...

Ông Phạm Hoàng Hải Quân cũng cho biết, chương trình VA còn có một số khó khăn như: Thời gian thực hiện thí điểm chương trình ngắn (2 năm); các nội dung khuyến khích doanh nghiệp tham gia chương trình hạn chế, chủ yếu là các khuyến khích phi tài chính; khả năng đầu tư của doanh nghiệp để thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng có hạn, nhân sự làm về tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp còn rất ít, thậm chí còn thay đổi nhiều lần…

Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị trong việc triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp hơn nữa tham gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chương trình VA, là hợp phần trong khuôn khổ Dự án “Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương triển khai nhằm mục đích thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và thực thi các quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.