Dự án EECB phải đảm bảo hiệu quả và tiến độ

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh tại cuộc họp Ban chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (EECB), do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 8/3 tại Hà Nội.

Các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng phải cải thiện việc sử dụng năng lượng hiệu quả - Ảnh minh họa: Thành Trung. 

Tham dự cuộc họp còn có các thành viên Ban chỉ đạo, tư vấn trong nước và quốc tế, cũng như đại diện của nhà tài trợ Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP).

Chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh yêu cầu Ban Quản lý Dự án tiếp thu góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, tư vấn trong nước và quốc tế, cũng như đại diện UNDP tại Việt Nam nhằm đảm bảo hiệu quả dự án, đáp ứng tiến độ.

Đánh giá cao hiệu quả thực hiện dự án mang tính tích hợp tổng thể, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho rằng, việc thực hiện dự án cũng là cơ sở để Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chí, cơ chế hướng dẫn các hiệp hội nghề nghiệp, các chủ đầu tư đánh giá công trình xanh.

Đồng thời, thông qua đó, một số nội dung đề xuất trong quá trình thực hiện dự án có thể đưa vào nội dung sửa đổi Luật Xây dựng 2014 về một số điều kiện bắt buộc trong quản lý hiệu quả công trình bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện.

Bởi, năm 2019 là năm báo cáo đánh giá tổng kết dự án, song song với thời gian này, Bộ Xây dựng thực hiện rà soát sửa đổi Luật Xây dựng 2014. Bên cạnh đó, việc sửa đổi Luật Xây dựng 2014 theo hướng quản lý, khuyến khích phát triển công trình xây dựng xanh cũng nhằm thực hiện kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, triển khai Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Tại cuộc họp ông Lê Trung Thành - Giám đốc dự án EECB đã báo cáo tổng kết đánh giá kết quả dự án năm 2017 và kế hoạch thực hiện dự án năm 2018, trong đó khẳng định, kết quả thực hiện dự án trong năm 2018 và 2019 quyết định chất lượng dự án.

Dự án EECB được chia làm 3 hợp phần. Hợp phần thứ nhất, chủ yếu tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là soát xét, bổ sung, chỉnh sửa, nâng cao năng lực thực thi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN09:2013/BXD. Hợp phần thứ hai, xây dựng các sáng kiến hỗ trợ phát triển thị trường tiết kiệm năng lượng. Hợp phần thứ ba, trình diễn và nhân rộng các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, được thực hiện với 2 nhóm công trình: Công trình mới và công trình cải tạo.

Mục tiêu của dự án, cắt giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong ngành Xây dựng, khoảng hơn 300.000 tấn CO2, trong đó mục tiêu trực tiếp là cải thiện việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại, chung cư cao tầng tại Việt Nam.

Dự án EECB được khởi động từ tháng 6/2016 đến nay, dự kiến kết thúc vào tháng 6/2020, cho nên năm 2018 là năm quan trọng triển khai dự án hiệu quả, đúng mục tiêu, kế hoạch. Kế hoạch thực hiện dự án năm 2018 sẽ sớm được triển khai sau khi có sự góp ý của UNDP và được Bộ Xây dựng thông qua.