Dự án “Sản xuất kính tiết kiệm năng lượng” được áp dụng chính sách ưu đãi

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 60/TTg-KTN, ngày 13/1/2015, đồng ý chủ trương đầu tư Dự án “Dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng” do Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với mục tiêu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kính tiết kiệm năng lượng sử dụng trong các công trình xây dựng.

Theo đó, Dự án sẽ được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi; kiểm tra, giám sát và đánh giá việc đầu tư dự án.

Tổng công ty Viglacera chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý dự án theo đúng các quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

60.TTG-KTN.jpg


  • 22/01/2015 03:07
  • Nghi Viên