Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 17/01/2020

 • Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ
  Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ

  Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

 • Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ; riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ.
  Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

  Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét; riêng khu Tây Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

 • Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ.
  Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ.

  Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ
  Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 25-28 độ

  Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ; riêng phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét.

 • Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ
  Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

  Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

 • Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ
  Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

  Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

 • Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ
  Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

  Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.


 • 17/01/2020 07:30
 • Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương