Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 26/12/2017

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 55 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 đến 14 độ, có nơi dưới 9oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 50 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 đến 15 độ; vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 đến 21 độ, phía Nam có nơi 21-23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 đến 26 độ, phía Nam có nơi 26-28oC
Tây Nguyên
Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26oC
Nam Bộ
Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28oC
Hà Nội
Nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23oC


  • 26/12/2017 07:30
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương