Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 27/12/2017

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 70 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 10 đến 13 độ, có nơi dưới 9oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 15 - 18oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 đến 15 độ; vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 15 - 18oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa; phía Nam có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 65 - 100%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 đến 21 độ, phía Nam có nơi 22-25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi 27-30oC
Tây Nguyên
Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27oC
Nam Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 15 - 18oC


  • 27/12/2017 07:30
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương