Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 29/12/2017

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 63 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18, có nơi dưới 12oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22, có nơi trên 22oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17 độ; vùng núi dưới 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22 độ, phía Nam có nơi 22-25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26 độ, phía Nam có nơi 27-30oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC
Nam Bộ
Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC
Hà Nội
Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20oC


  • 29/12/2017 07:30
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương