Đức hỗ trợ Việt Nam xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm toán năng lượng

Ngày 17/3 tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội thảo tham vấn "Dự thảo sổ tay hướng dẫn kiểm toán năng lượng”, nhằm xây dựng cuốn sổ tay hướng dẫn kiểm toán viên và kỹ sư đánh giá, thực hiện kiểm toán năng lượng một cách hiệu quả và có hệ thống.

Sổ tay hướng dẫn kiểm toán năng lượng sẽ giúp kiểm toán viên và kỹ sư đánh giá, thực hiện kiểm toán năng lượng hiệu quả hơn - Ảnh: Thành Trung.

Tại hội thảo, những ý kiến đóng góp của các đại biểu có tính thực tiễn cao. Ngoài ra,  sổ tay hướng dẫn kiểm toán năng lượng còn là tài liệu quý báu hướng dẫn các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam lồng ghép hoạt động kiểm toán năng lượng vào chiến lược quản lý năng lượng chung.

Cuốn sổ tay hướng dẫn kiểm toán năng lượng bao gồm: Thông tin về kế hoạch kiểm toán, nguồn lực kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, công cụ thu thập số liệu, công cụ phân tích số liệu và biểu mẫu báo cáo kiểm toán năng lượng.

Trong những năm qua, nền kinh tế phát triển nhanh chóng của Việt Nam dẫn đến nhu cầu điện năng ngày càng tăng. Theo Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương), ngành công nghiệp ở Việt Nam có tiềm năng tiết kiệm năng lượng từ 25% đến 40%. Vì vậy, cùng với việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, Việt Nam đã thực thi nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng và đã đạt kết quả khả quan.

Hội thảo tham vấn "Dự thảo sổ tay hướng dẫn kiểm toán năng lượng" được thực hiện bởi chương trình Hỗ trợ năng lượng GIZ trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ CHLB Đức "Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng" (gọi tắt là dự án 4E).

Dự án 4E, được triển khai bởi GIZ dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ).  


  • 17/03/2017 03:01
  • Ngọc Tuấn