EVN hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Ngày 27/9/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có văn bản số 4869/EVN-KHCNMT gửi các đơn vị thành viên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Theo đó, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị:

- Trên cơ sở phù hợp với đặc thù và điều kiện của từng đơn vị, triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 theo hướng dẫn tại văn bản số 4771/BTNMT-TTTNMT ngày 05/9/2018.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích hoặc đưa lên màn hình điện tử trong cơ quan, trang web của đơn vị tuyên truyền Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Tiếp nối Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Xem thêm văn bản số 4771/BTNMT-TTTNMT tại đây.