EVN hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2017

Ngày 11/9/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản số 4250/EVN-KHCN&MT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Sau khi nhận được văn bản số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các đơn vị:

- Trên cơ sở phù hợp với đặc thù và điều kiện của từng đơn vị, triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch theo hướng dẫn tại văn bản số 4313/BTNMT-TCMT (có file đính kèm).

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích hoặc đưa lên màn hình điện tử trong cơ quan, trang web của đơn vị tuyên truyền Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

VB4313.PDF


  • 13/09/2017 11:35
  • Tùng Phương