EVN hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ngày 28/5/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có công văn gửi các đơn vị thành viên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018.

Với đặc tính bền vững trong tự nhiên, rác thải nhựa cùng các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế, xã hội và sức khỏe con người. Tuy nhiên, nhận thức về những nguy hại từ ô nhiễm rác thải nhựa vẫn còn hạn chế, nên rất cần thiết có những hành động để bảo vệ môi trường biển, đảo.

Hưởng ứng các hoạt động về Ngày Môi trường thế giới (ngày 5/6 hàng năm) với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 (từ ngày 1 đến ngày 8/6) với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, bằng những hành động thiết thực nhằm kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, tôn vinh giá trị của đại dương đối với sự sống của con người, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, Bộ Công Thương đã phát động “Tháng hành động vì môi trường” và yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trên cơ sở phù hợp với đặc thù và điều kiện của từng đơn vị, triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng theo hướng dẫn tại văn bản số 3832/BCT-ATMT ngày 17/5/2018 của Bộ Công Thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018.

Đồng thời, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích hoặc đưa lên màn hình điện tử trong cơ quan từ ngày 1 – 30/6/2018 tuyên truyền: Ngày Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”.