EVN tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 4902/EVN-KD ngày 19/10/2017 về thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường tiết kiệm điện.

EVN sẽ triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện - Ảnh: Mai Nhiệm.

Theo đó, EVN yêu cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới các đơn vị thành viên và toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động của đơn vị để thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày tại gia đình.

Đồng thời, rà soát, ban hành các nội quy, quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại nơi làm việc. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, rà soát, kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định, các giải pháp tiết kiệm điện của đơn vị… Đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

Khi cải tạo, thay thế hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, các loại đèn chiếu sáng phải dùng đèn LED.

Các tổng công ty điện lực, công ty điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia chủ động bố trí nguồn vốn lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại trụ sở làm việc, nhà điều hành sản xuất và nhà điều hành các trạm 110 kV trở lên.

Công đoàn và đoàn thanh niên phối hợp phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện tại nơi làm việc cũng như tại gia đình đối với toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động theo nội dung Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết công văn xem file đính kèm.

 

vanban4902-1.pdf


  • 30/10/2017 04:02
  • Mai Nhiệm