EVNCPC tổ chức Hội thảo tuyên truyền tiết kiệm điện và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho CBCNV

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức hội thảo trực tuyến tuyên truyền tiết kiệm điện và lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời cho CBCNV.

Hội thảo đã đề cập đến tính cấp thiết của việc tiết kiệm điện đối với mỗi cá nhân, gia đình và cơ quan công sở; mục tiêu tiết kiệm điện của EVNCPC năm 2019 và cam kết trong việc thực hiện nhiệm vụ này tại đơn vị.

Sau tham luận về “Điện mặt trời áp mái - giải pháp năng lượng bền vững và hiệu quả” của Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, đại diện tổ chức Công đoàn tại các đơn vị đã đề cập đến việc cần thiết phải có tài liệu tuyên truyền cụ thể về hiệu quả của nguồn năng lượng sạch này đến khách hàng và người lao động; chính sách hỗ trợ khi CBCNV lắp đặt điện mặt trời áp mái tại hộ gia đình; chính sách hấp dẫn về giá điện năng lượng mặt trời áp mái hiện nay…

Chủ trì Hội thảo, ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Công đoàn EVNCPC cho rằng, các cán bộ làm công tác công đoàn tại các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện đến cán bộ công nhân viên tại đơn vị. Về điện mặt trời áp mái, để mọi người dễ tiếp cận thì cần có tài liệu tuyên truyền cụ thể và chính sách truyền thông tốt... 

Đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái để sử dụng nguồn năng lượng sạch, đồng thời tiết kiệm chi phí cho gia đình, giảm áp lực cho ngành Điện.