EVNHANOI chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các chung cư cao tầng

Là một trong những nhiệm vụ UBND TP Hà Nội giao cho Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) trong Văn bản số 606/UBND-KT của UBND thành phố gửi các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; Công an Thành phố Hà Nội về yêu cầu tăng cường quản lý sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong các tòa nhà chung cư cao tầng.

EVNHANOI sẽ tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho người dân sinh sống tại các khu chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, EVNHANOI được giao nhiệm vụ xây dựng phương án để trực tiếp bán điện và chịu trách nhiệm về quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả tại các chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố; có kế hoạch, bố trí nguồn vốn đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện hạ áp bên trong các tòa nhà đảm bảo tiêu chuẩn, quy định hiện hành sau tiếp nhận vận hành; tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, tuyên truyền cho nhân dân trong các chung cư cao tầng nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; có giải pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị điện an toàn, hiệu quả trong các nhà chung cư cao tầng và khắc phục kịp thời các hạn chế, bất cập, UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan đến đầu tư, xây dựng, bảo trì các hạng mục công trình thuộc nhà chung cư; đầu tư, quản lý, bảo trì, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình vận hành hệ thống điện theo quy định pháp luật.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp EVNHANOI và các đơn vị liên quan tổ chức đa dạng công tác tuyên truyền, vận động người dân sinh sống tại các tòa nhà chung cư nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.


  • 20/02/2019 02:10
  • Ngọc Tuấn