EVNHCMC: Chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018

Nhằm mục đích vận động người dân TP.HCM thực hành tiết kiệm điện, Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối hợp với các cơ quan Hội, Đoàn của Thành phố tổ chức chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018.

Đối tượng tham gia là các hộ gia đình sử dụng điện liên tục cho mục đích sinh hoạt, không có thay đổi về mục đích sử dụng điện và hợp đồng mua bán điện trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/12/2016 đến hết ngày 30/11/2018.

Ban tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế để xét chọn những hộ gia đình được công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” theo các tiêu chí của chương trình và đạt tỉ lệ tiết kiệm điện từ cao đến thấp.

Tổng cộng có 16.128 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng hơn 4,93 tỷ đồng, bao gồm các giải thưởng cấp quận/huyện và cấp thành phố.

-  Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp quận/huyện:

+ Thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao nhất, bằng cách xét tỉ lệ tiết kiệm điện tổng điện năng tiêu thụ 12 tháng của năm thực hiện so với cùng kỳ năm liền kề trước đó không thấp hơn 10%. Đối với các hộ đã được công nhận Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu trong năm trước thì tiếp tục phát huy và phấn đấu tiết kiệm so với cùng kỳ tối thiểu 5%.

+ Thực hiện sử dụng các thiết bị điện trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả.

+ Cam kết duy trì thực hiện tiết kiệm điện trong thời gian tới.

-  Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp thành phố:

+ Thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao nhất, bằng cách xét tỉ lệ tiết kiệm điện tổng điện năng tiêu thụ 12 tháng của năm thực hiện so với cùng kỳ năm liền kề trước đó không thấp hơn 10%.

+ Ưu tiên các hộ gia đình đã được công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp thành phố”, “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp quận/huyện” và có những giải pháp, áp dụng công nghệ mới thực hành tiết kiệm điện thiết thực.

Lễ tổng kết và phát thưởng dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 12/2018.