EVNHCMC: Nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018

Tại lễ phát động chiến dịch Giờ trái đất 2018 tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên (Quận 1, TP.HCM) ngày 10/3, ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC (Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh) đã kêu gọi toàn thể CBCNV tham gia hưởng ứng chiến dịch.

Đoàn viên thanh niên EVNHCMC đạp xe hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018 - Ảnh: Mai Nhiệm.

Theo đó, EVNHCMC sẽ tham gia tắt đèn chiếu sáng không cần thiết tại trụ sở làm việc của Tổng công ty và các đơn vị trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất từ 20h30 – 21h30 ngày 24/3/2018. Tổng công ty cũng vận động toàn thể CBCNV và gia đình tích cực hưởng ứng, đăng ký tham gia và thực hiện tắt các thiết bị không cần thiết trong gia đình vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất năm 2018.

Đồng thời, in ấn và treo băng rôn, phát tờ rơi tiết kiệm điện và tờ rơi tuyên truyền chiến dịch Giờ trái đất cho khách hàng, dán poster tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, khu vực công cộng.

Đoàn thanh niên Tổng công ty tổ chức đạp xe diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất, thực hiện thi công sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho 100 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách; tổ chức 10 buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại các trường học theo 2 đợt.

Ngay sau lễ phát động chiến dịch Giờ trái đất 2018, gần 100 đoàn viên của Tổng công ty đã tham gia cùng Thành Đoàn TP.HCM đạp xe đạp trên các tuyến phố chính của thành phố tuyên truyền những hoạt động của chiến dịch Giờ trái đất cũng như thực hiện thi công sửa chữa, lắp đăt hệ thống điện miễn phí cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách. Đợt 2, sẽ được Tổng công ty thực hiện vào ngày 24/3/2018.


  • 12/03/2018 09:13
  • Mai Nhiệm